Management in social media

Lantmännen is a group with several companies that share a common visual identity. In social media, channels and accounts are created and used relatively freely, and the management of graphics needs a uniform appearance.

The goal is to be able to create recognition both when Lantmännen is the main sender and acts as a guarantor for our various product brands.

1. Sender
For a uniform appearance, we need to act in the same way, regardless of whether it is companies or the group that communicate in our own channels. Here are suggestions on how Lantmännen should use the predefined areas in each channel for effective presentation where Lantmännen is the sender.
The guidelines are based on what gives the best signal value and recognition.


2. Guarantor
When our product brands use social media, Lantmännen acts as a guarantor.

Here we show how we get the strategy into the different channels, how we best visualize this in the limited spaces that the channels offer (in the head, in posts, in the flows…). It is important to get a good balance between pvm as sender and Lantmännen as guarantor.

Användarnamn

We use the same username in all social channels (as far as possible). The brand is used as the username, as it is communicated.

For example: Lantmännen Maskin. Do not use the company's full registered name, for example Lantmännen Maskin AB, or Lantmännen Unibake Sweden AB

See examples in the picture where the username differs from the company name on Facebook.

Username for international companies
If a company exists in several countries, the username must consist of the brand name, an underscore, and the country code. For example: Lantmannen Maskin_SE, Lantmannen Maskin_FI, Lantmannen Maskin_NO.

Username at the local level
If the account in social media is at the local level, the name of the local place is added after the country code.

For example: Lantmannen Maskin_FI_Reisijarvi.

Namn i Sociala medier

Namn
Som namn används varumärket och landets namn. Till exempel: Lantmännen Maskin. Se exempel på när namngivning av konton avviker.

Namn för internationella bolag
Om ett bolag finns i flera länder ska namnet bestå av varumärkets namn och landet. Till exempel: Lantmännen Maskin Sverige.

Namn på lokalnivå
Om det är en verksamhet på lokal nivå behövs inte landets namn. Då räcker det med varumärket och sedan namnet på den lokala platsen. Till exempel: Lantmannen Maskin Reisijärvi.

Profilbild

För att skapa ett enhetligt intryck, inom kanalen och mellan kanaler i sociala medier,  ska samtliga bolag inom Lantmännen koncern använda Grodden (vår symbol) som profilbild.

Grodden har ett starkt igenkänningsvärde och används redan idag som profilbild på olika konton på sociala medier. Detta eftersom texten på Lantmännen-bolagens logotyper blir för liten och svårläst i sociala kanaler på mobilen.

Använd grodden med solid 3-färg (pms 376, 370 och 425), inga undertexter eller payoffer.

Omslagsbild/cover på Facebook

Välj en omslagsbild från Lantmännens uppdaterade bildbank som symboliserar det specifika affärsområdet. Denna yta ska
vara inspirerande och väcka positiva känslor till varumärket.

När Lantmännen är avsändare fäller vi inte in Garanten, Knappen eller Flaggan i omslagsbilden, och inte heller några andra logotyper. Vi visar inte heller produktförpackningar i omslagsbilderna eftersom många logotyper på en liten yta ger ett rörigt intryck.

Undvik collage, det blir sällan snyggt.

Bildstorlek: 820 x 310 pixlar.
I mobil visas bilden i 640 x 360 pixlar så var noggrann med placering om det är text i bilden.

Följ i övrigt Facebooks senaste riktlinjer för omslagsbilder som
finns här.

Bilder i flöde och stories på Facebook

Användning av logotyp
Vi fäller inte in logotyper i bilderna i kanalernas flöden. Anledningen är att sociala medier ska upplevas som personliga.
Undantaget är om bilden är ett citat från Lantmännen. Då ska varumärkets logotyp läggas nere i högra hörnet på bilden. Se exempel på bild med produktförpackning. (Inlägg på Lantmännens Facebook sida.)

Bilder på produktförpackningar
Om en produkts förpackning syns i bild ska både produktvarumärket och Garanten vara väl synliga, vilket även bör tas  hänsyn till vid fotografering.

Bilder i flöde och stories på Instagram

Användning av logotyp
Vi fäller inte in logotyper i bilderna i kanalernas flöden. Anledningen är att sociala medier ska upplevas som personliga.
Undantaget är om bilden är ett citat från Lantmännen. Då ska varumärkets logotyp ligga nere i högra hörnet (se exempel till
höger).

Bilder på produktförpackningar
Om en produkts förpackning syns i bild ska både produktvarumärket och Garanten vara väl synliga, vilket även bör tas hänsyn till vid fotografering.

Bilder i flöde på Twitter

Användning av logotyp
Vi fäller inte in logotyper i bilderna i kanalernas flöden. Anledningen är att sociala medier ska upplevas som personliga.
Undantaget är om bilden är ett citat från Lantmännen. Då ska varumärkets logotyp ligga nere i högra hörnet.

Bilder på produktförpackningar
Om en produkts förpackning syns i bild ska både produktvarumärket och Garanten vara väl synliga, vilket även bör tas hänsyn till vid fotografering.

Exempelbild

Se exempel på Lantmännens Twitterkonto på bilden.

Kanalbild/channel art på YouTube

Välj en kanalbild från Lantmännens bildbank som symboliserar det specifika affärsområdet. Denna yta ska
vara inspirerande och väcka positiva känslor till varumärket.

När Lantmännen är avsändare fäller vi inte in Garanten, Knappen eller Flaggan i kanalbilden, och inte heller några andra logotyper. Vi visar inte heller produktförpackningar i kanalbilden eftersom många logotyper på en liten yta ger ett rörigt
intryck.

Undvik collage, det blir sällan snyggt.

Följ i övrigt Youtubes riktlinjer för kanalbilder som finns här.

Bilder i flöde på LinkedIn

Användning av logotyp
Vi fäller inte in logotyper i bilderna i kanalernas flöden. Anledningen är att sociala medier ska upplevas som personliga, och ingen gillar en person som pratar om sitt varumärke eller produkt hela tiden. 

Undantaget är om bilden är ett citat från Lantmännen. Då ska varumärkets logotyp ligga nere i högra hörnet (se exempel till höger). 

Bilder på produktförpackningar
Om en produkts förpackning syns i bild ska både produktvarumärket och Garanten vara väl synliga, vilket även bör tas hänsyn till vid fotografering.