Välkommen till Lantmännens identitetsmanual

Manualen vänder sig till alla som arbetar med kommunikation av varumärket Lantmännen. Den finns till för att säkerställa att kommunikationen av våra verksamheter och bilden vi förmedlar av Lantmännen är konsekvent i både uttryck och formgivning.